See All News
ठाणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला घोडबंदर किल्ला संगोपनार्थ मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आला आहे ...
रत्नागिरी : ‘शिवछत्रपती पुरस्कारामुळे पुढील वाटचालीसाठी मोठी प्रेरणा मिळाली आहे; मात्र अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे ...

जेव्हा आपल्याला वाटते, की आपण सगळे जाणतो, त्या वेळी शिकण्याची प्रक्रिया थांबते. - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
More Stories...
कोल्हापूरला १४ विद्या, ६४ कलांचे माहेरघर समजले जाते. याची साक्ष पटविणाऱ्या विविध पर्यटनस्थळांची माहिती ‘करू या देशाटन’च्या आजच्या भागात घेऊ या ...
‘करू या देशाटन’ सदराच्या आजच्या भागापासून आपण महाराष्ट्रातील काही पर्यटनस्थळांची माहिती घेणार आहोत. सुरुवात करू या कोल्हापूरपासून. ...

काम मनापासून करा. कारण तेच नेहमी आपल्या पाठीशी उभे असते. - जे. आर. डी. टाटा
More Stories...
श्रीदासगणू महाराज यांनी श्री गजानन महाराज यांच्यावर आधारित ‘श्रीगजाननविजय’ हा ओवीबद्ध ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथाचे रसग्रहण ‘श्रीगजाननविजय ...

App available for download
Search for "Bytes of India" in Google Play & App Store
We do not sell or share your e-mail address

Select Language
Share Link